«Табарман» - Эмгек мигранттары үчүн түзүлгөн биринчи онлайн банкинг кызматы

Эмгек мигранттары үчүн түзүлгөн алгачкы онлайн банк кызматы


Карта и мобильное приложение


Иконка:  Download Читать далее

Сервис для самозанятых


Иконка:  Download Читать далее

Переводы на Родину без комиссии


Иконка:  Download Читать далее

Внимание к клиентам


Иконка:  Download Читать далее

Кардар саякат

Эсеп ачуу
Кардардын өзүнүн тейлөө кеңсесинде болуусу
Арыз толтуруу
Тез арада текшерүү
Карта алуу
Документтерге кол коюу жана картаны алуу

Простой тариф


Обслуживание:  Бесплатно* Читать далее

Банковская карта


список преимуществ:  Совершать покупки  / Осуществлять оплату бесконтактно / Получать и производить денежные переводы / получать уведомления об операциях (sms/push) Читать далее

Мобильное приложение


список преимуществ:  Просматривать остаток на счёте / Контролировать свои денежные средства и совершенные операции / Совершать платежи и переводы / Получать полезную информацию Читать далее

5 мүнөттө карта алууга арыз калтырыңыз

Анкетаны толтуруп картаны тейлөө кеңселеринен алып кетиңиз